Om van deze vaccinatiecampagne een succes te maken, vraag ik uw medewerking door mazelenvaccinatie toch even met uw patiënten te bespreken.

  • Algemeen wordt aangenomen dat personen geboren vóór 1970 (ouder dan 48 jaar) wellicht mazelen doorgemaakt hebben en dus immuun zijn. Bij hen moet niets gebeuren.
  • Bij personen geboren in 1970 of later (48 jaar of jonger) wordt best nagevraagd of ze ooit mazelen doorgemaakt hebben.
    o Indien de patiënt mazelen heeft doorgemaakt, moet er niets gebeuren.
    o Indien dit niet het geval is, wordt best nagegaan of hij/zij tegen mazelen gevaccineerd werd en hoeveel dosissen hij/zij gekregen heeft.
    Indien hij/zij niet gevaccineerd werd, is een volledige vaccinatie aanbevolen.

Deze vaccinatie bestaat uit 2 doses van MMRVAXPRO® met minstens 4 weken interval. Indien de patiënt vroeger reeds 1 dosis van een mazelenvaccin gekregen heeft, is een inhaalvaccinatie met 1 dosis van MMRVAXPRO® voldoende. Deze vaccinatie mag niet toegediend worden aan zwangere vrouwen. Bij zwangerschapswens is het meteen ook een vaccin tegen rubella. Na vaccinatie wordt zwangerschap best een maand uitgesteld omwille van de rubellacomponent.